WEDDING in TREND
Every great love starts with a great story

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การ์ดแต่งงานสวยๆ นอกจากกระดาษ และสีสันของการ์ดแล้ว Logo หรือสัญลักษณ์ ตัวอักษรต่างๆ ก็สื่อความเป็นตัวตน ของคู่รักบ่าวสาวได้ การวาดภาพ ลายเส้นสวยๆ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่เพิ่มความเก๋ให้กับการ์ดงานแต่งงาน นอกจากจะวาดลวดลาย Logo แล้ว ยังวาดรูปสถานที่จัดงาน ไว้ในการ์ด ให้อยู่ใน set เดียวกัน เพื่อแจกแขกได้ เก๋ๆ

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

การออกแบบ Logo งานเก๋ๆ กับภาพวาดลายเส้น สามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคู่รักได้

YOU MAY ALSO LIKE