WEDDING in TREND
Every great love starts with a great story

Hend Gel เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ ของชำร่วยที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งเก๋ นำเทรนด์ และมีประโยชน์ ใช้งานได้จริงๆ

ขนาดกระทัดรัด 15 ml. Size 7x7 cm. พกพาสะดวก 1 ซอง ใช้งานได้ถึง 45 ครั้ง

หากมีธีมสีงานเก๋ ๆ สั่ง300 ชิ้นขึ้นไป ก็สามารถทำสีเจล แอลกอฮอล์ ให้เข้ากับธีมงานนั้นๆได้ น่าจะเป็นหนึ่งของชำร่วย น่าหยิบ ที่แขกทุกคนต้องการในตอนนี้ นะค่ะ

Thank You
IG : ramjitstudio
Contact : 0926479856
Line : @ramjit

Hend Gel เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ ของชำร่วยที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งเก๋ นำเทรนด์ และมีประโยชน์ ใช้งานได้จริงๆ

Hend Gel เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ ของชำร่วยที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งเก๋ นำเทรนด์ และมีประโยชน์ ใช้งานได้จริงๆ

Hend Gel เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ ของชำร่วยที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งเก๋ นำเทรนด์ และมีประโยชน์ ใช้งานได้จริงๆ

Hend Gel เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ ของชำร่วยที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งเก๋ นำเทรนด์ และมีประโยชน์ ใช้งานได้จริงๆ

Hend Gel เจล แอลกอฮอล์ล้างมือ ของชำร่วยที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งเก๋ นำเทรนด์ และมีประโยชน์ ใช้งานได้จริงๆ

YOU MAY ALSO LIKE